Ιστοσελίδα με προδιαγραφές για διευκόλυνση πρόσβασης ΑΜΕΑ ΑΜΕΑ

Πολιτική κατά της Βίας & Παρενόχλησης στην Εργασία

   Η εταιρεία Kleenway υιοθετεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις περιστάσεις και σε διαβούλευση με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, μια συνεκτική, ολοκληρωμένη, και ευαισθητοποιημένη ως προς το φύλο καθώς και άλλα άτομα που ανήκουν σε μία ή περισσότερες ευάλωτες ομάδες, προσέγγιση, για την πρόληψη και την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας.
   Σκοπός της πολιτικής κατά της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία είναι πρόληψη και εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, κάθε μέλος θα σέβεται, προωθεί και πραγματώνει τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία, δηλαδή, την συνδικαλιστική ελευθερία και την πραγματική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικής διαπραγμάτευσης, την εξάλειψη κάθε μορφής αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, την πραγματική κατάργηση της παιδικής εργασίας και την εξάλειψη των διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση και το επάγγελμα, καθώς και θα προωθεί την αξιοπρεπή εργασία.

 

Ενημερώσου για την Πολιτική, εδώ.

play1