Ιστοσελίδα με προδιαγραφές για διευκόλυνση πρόσβασης ΑΜΕΑ ΑΜΕΑ

KLΕΕΝWΑΥ


Είμαστε κάτι παραπάνω από μια

Εταιρία καθαρισμού

Για περισσότερο από

20 χρόνια εξυπηρέτησης

Με Σκοπό την Ποιότητα και την Εξυπηρέτηση του Πελάτη


ΚLΕΕΝWΑΥ, μία επιχείρηση η οποία δεν συσχετίζεται με πωλήσεις προϊόντων ή παρεμφερή υπεργολαβίες.

  • ΚLΕΕΝWΑΥ, μία επιχείρηση της οποίας το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο και τοποθετημένο κατάλληλα.

ΚLΕΕΝWΑΥ, μία επιχείρηση συνεχώς εκπαιδευόμενη σε καινούργιες μεθόδους και τεχνολογίες.

  • ΚLΕΕΝWΑΥ, η επικοινωνία με τους πελάτες μας, βοηθάει στην επίλυση των προβλημάτων και δημιουργεί προϋποθέσεις για ριζοσπαστικές λύσεις των προβλημάτων.


Η ΚLΕΕΝWΑΥ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ:

«Στην Απόλυτη Ικανοποίηση του Πελάτη»

 

Ειδικευμένη σε:

◊ Υπηρεσίες Γενικού Καθαρισμού

◊ Πλύσιμο και καθάρισμα μοκέτας

◊ Καθαρισμός παραθύρων

◊ Αρχικούς καθαρισμούς

◊ Πλύσιμο τοίχων

◊ Επικέρωση πατωμάτων

Εξυπηρετούμε:

◊ Κέντρα πολυκαταστημάτων

◊ Καταστήματα

◊ Εμπορικά και Βιομηχανικά συγκροτήματα

◊ Κέντρα υπολογιστών

◊ Ιατρικά και Κέντρα ΥΓΕΙΑΣ

◊ Δημόσια Κτίρια

◊ Τράπεζες

Το κλειδί της επιτυχίας της ΚLΕΕΝWΑΥ, είναι η προσοχή μας στην ευχαρίστηση του πελάτη με εμπιστοσύνη και υπόσχεση για υπηρεσία υψηλού επιπέδου. Η εμπιστοσύνη μαζί με την προϋπηρεσία μας, επί πολλά χρόνια, μας επιτρέπουν να αναλάβουμε προσφορά υπηρεσίας σε καταστήματα, γραφεία, εργοστάσια, συγκροτήματα πολυκαταστημάτων, κλινικές, κρατικές υπηρεσίες, Νοσοκομεία, Τράπεζες, κ.λ.π.


Στην εποχή μας που ο χρόνος γενικού καθαρισμού αλλάζει ραγδαία, το κλειδί στην σταθερή προσφορά υψηλής ποιότητας καθαρισμού είναι το καλώς εκπαιδευμένο προσωπικό μας.


Η συνεχής εκπαίδευση του εργατικού και διοικητικού προσωπικού, μας κρατά πάντα μπροστά στις σύγχρονες τεχνολογίες, μηχανήματα, υλικά και μεθόδους καθαρισμού.


Με την εμπιστοσύνη για την ποιότητα καθαρισμού, είμαστε σε θέση να κρατάμε τους πελάτες μας, να έλκουμε καινούργιους και να προσφέρουμε τις πιο οικονομικές υπηρεσίες γενικού καθαρισμού υψηλής ποιότητας.


Η διοικητική μας ομάδα έχει να προσφέρει πολλά χρόνια προϋπηρεσίας στην προσφορά υπηρεσιών καθαριότητας στον χώρο της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Σαν αποτέλεσμα αυτής της προϋπηρεσίας:

    Η διοίκηση της ΚLΕΕΝWΑΥ καταλαβαίνει την σπουδαιότητα της αρχικής εκπαίδευσης του προσωπικού όταν προσλαμβάνεται, καθώς επίσης και την συνεχή, ανά διαστήματα, εκπαίδευσή τους από εκεί και πέρα.

Στην ΚLΕΕΝWΑΥ βασιζόμαστε στο καλώς εκπαιδευμένο και επαγγελματικά καταρτισμένο προσωπικό για την συντήρηση του κτιρίου σας.


Πάνω από 25 χρόνια προϋπηρεσίας στην αγορά, μας έχουν διδάξει ότι το κλειδί ικανοποίησης του πελάτη μας είναι η δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού μας. Έλλειψη ενός αποτελεσματικού προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού μπορεί να καταλήξει σε χάσιμο παραγωγικότητας, χρόνου, και πάνω από όλα ποιότητα υπηρεσίας και μείωση ικανοποίησης του πελάτη.


Γι' αυτούς τους λόγους η ΚLΕΕΝWΑΥ έχει δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο οδηγό, ο οποίος αναλύει τις αναγκαίες τεχνικές για ένα επιτυχημένο οργανισμό προσφοράς υπηρεσίας καθαρισμού κτιριακών μονάδων. Η αρχική εκπαίδευση του προσωπικού περιλαμβάνει θέματα όπως:


Α)    Γνωριμία με την εταιρία.

  1. Ιστορικό και τρόπος εργασίας της ΚLΕΕΝWΑΥ.
  2. Όροι και γραπτή εργασία, π.χ. συμπεριφορά, ρουχισμός, κ.λ.π.
  3. Αντικειμενικοί σκοποί, απόψεις, πρωτοβουλίες.


Β)    Προσοχή στην ικανοποίηση του πελάτη.

  1. Να καταλαβαίνουμε και να χρησιμοποιούμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες μας. Τεχνικές στην συμπεριφορά μας με πελάτες και προσωπικό.


Γ)    Πληροφορίες για τα επικίνδυνα υλικά του χώρου εργασίας.

  1. Να πληροφορήσουμε το προσωπικό για ό,τι πρέπει να ξέρει.
  2. Πώς να χρησιμοποιεί τα διάφορα υλικά ακίνδυνα.
  3. Να έχουν όλα τα υλικά τις κατάλληλες ταμπέλες.
  4. Πώς να χρησιμοποιούν ακίνδυνα όλα τα μηχανήματα.
  5. Πώς να ακολουθούν τους τρόπους πρώτων βοηθειών.


Δ)    Μέθοδοι και Τεχνικές επίκαιρου τρόπου καθαρισμού.

  1. Εφαρμογή των πιο αποτελεσματικών τρόπων και τεχνικών στη δημιουργία προσωπικού, αναγκαίου να επιβεβαιωθεί ότι οι κτιριακοί χώροι του πελάτη συντηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα καθαριότητας και σύμφωνα με όλους τους όρους του συμφωνητικού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Πιστοποιήσεις

ISO        9001:2008
OHSAS   18001:2007
ISO       14001:2004

Βεβαίωση συνεργασίας
Βεβαίωση εκπαίδευσης
Βεβαίωση σεμιναρίων
Βεβαίωση ακαδημίας