Ιστοσελίδα με προδιαγραφές για διευκόλυνση πρόσβασης ΑΜΕΑ ΑΜΕΑ

Σάρωση δρόμων-πλατειών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Πιστοποιήσεις

ISO        9001:2008
OHSAS   18001:2007
ISO       14001:2004

Βεβαίωση συνεργασίας
Βεβαίωση εκπαίδευσης
Βεβαίωση σεμιναρίων
Βεβαίωση ακαδημίας