Ιστοσελίδα με προδιαγραφές για διευκόλυνση πρόσβασης ΑΜΕΑ ΑΜΕΑ

Πράσινος Καθαρισμός

 

    Η βασική ιδέα του προγράμματος Πράσινος Καθαρισμός - είναι η χρήση μόνο υλικών και εξοπλισμού καθαριότητας τα οποία είναι ελάχιστα βλαβερά για το περιβάλλον σε σύγκριση με τα άλλα υλικά, που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, καθώς και η ελαχιστοποίηση της ποσότητας των αποβλήτων κατά την παροχή υπηρεσιών.


    Το πρόγραμμα της εταιρείας Kleenway Πράσινος Καθαρισμός - με χρήση μόνο των υλικών και εξοπλισμού για τον καθαρισμό που προκαλούν την ελάχιστη βλάβη για το περιβάλλον σε σύγκριση με τα άλλα υλικά, που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Χάρη στη συνεργασία με τους προμηθευτές, που όπως και η Kleenway υποστηρίζουν την χρήση υλικών και εργαλείων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και με εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας μπορούμε να μειώσουμε τη χρήση καθαριστικών σε ενα κολοσσιαίο αριθμό - 75%! Οι προμηθευτές και οι συνεργάτες μας είναι κορυφαίες εταιρείες, βραβευμένες με διπλώματα απο εξειδικευμένες εκθέσεις.

 

 

 

 

 

 

          Πιστοποιήσεις

ISO        9001:2008
OHSAS   18001:2007
ISO       14001:2004

Βεβαίωση συνεργασίας
Βεβαίωση εκπαίδευσης
Βεβαίωση σεμιναρίων
Βεβαίωση ακαδημίας