Ιστοσελίδα με προδιαγραφές για διευκόλυνση πρόσβασης ΑΜΕΑ ΑΜΕΑ

 

     Άρτιος Καθαρισμός - πρόγραμμα kleenway, που ιδρύθηκε με βάση τις καλύτερες πρακτικές της εταιρείας στον τομέα των υπηρεσιών καθαριότητας χώρων.
Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να επιτρέψει τους επαγγελματίες απο κάθε πόλη να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας καθαριότητας και την επίτευξη αποτελέσματος. Το λειτουργικό πρόγραμμα Kleenway Άρτιος Καθαρισμός περιλαμβάνει μια σειρά από τεχνικές που εγγυώνται την αποτελεσματικότητα της καθαριότητας και μείωση του κόστους.

    Το πρόγραμμα Άρτιος Καθαρισμός περιλαμβάνει εργασία με τους προμηθευτές υλικών και εξοπλισμού, με τους καλύτερους από τους οποίους έχουν επισυναφθεί συμφωνίες για παγκόσμια συνεργασία. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί το μέγιστο επίπεδο της τεχνικής υποστήριξης, μέγιστη ευελιξία και ικανότητα από την πλευρά των συνεταίρων μας, την ενεργή βοήθεια κατά την εκκίνηση και τη μετέπειτα συντήρηση των αντικειμένων.

    Μία από τις βασικές κατευθύνσεις του προγράμματος Άρτιος Καθαρισμός - η πρακτική υλοποίηση εταιρικών αρχών Πράσινου Καθαρισμού.

 

    Μάθετε περισσότερα για το Kleenway Πράσινος Καθαρισμός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Πιστοποιήσεις

ISO        9001:2008
OHSAS   18001:2007
ISO       14001:2004

Βεβαίωση συνεργασίας
Βεβαίωση εκπαίδευσης
Βεβαίωση σεμιναρίων
Βεβαίωση ακαδημίας